Wykresy tolerancji nawigacji
  1. <
  2. >

Wykresy tolerancji nawigacji

Wykresy są tworzone na podstawie wyników card sortingu i testu drzewa menu.

Możliwości

  • Wykresy tolerancji – pozwalają skalować liczbę koszyków i otrzymywać pogrupowane przedmioty
  • Koszyki z optymalnym rozmieszczeniem elementów wraz ze wskazaniem stopnia dopasowania przedmiotu do koszyka
  • Macierz bliskości przedmiotów – pokazują temperaturę bliskości i „oazy pokrewieństwa”
  • Tabela kliknięć w menu – w zależności od pierwszego kliku, ostatniego kliku i liczby klików – na tle kliku sukcesu
  • Dendogramy menu – wykresy tolerancji pokazujące związki między poszczególnymi elementami
  1. <
  2. >

Inne artykuły

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" – "Inwestujemy w Waszą przyszłość" "Wdrozenie innowacyjnego systemu B2B automatyzujacego przeprowadzanie badan i rekrutacje testerów do badan uzytecznosci m.in stron internetowych, serwisów, formularzy." Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego